مارس 30, 2021

Placeholder

گیج یا مانومتر

گیج یا مانومتر چیست؟ چه وظیفه ای در سیستم برودت دارد؟ (برای دریافت پاسخ این سوالات مقاله زیر را مطالعه ... ادامه مطلب
Placeholder

چک ولو

چک ولو در سیستم های تاسیساتی به سیال اجازه عبور در یک سمت می دهد و در مسیر برعکس حرکت ... ادامه مطلب