modir

Placeholder

فیلتر درایر

فیلتر درایر در سیستم های سرمایشی (سردخانه،تهویه مطبوع-انواع چیلر و خنک کننده-ريال و یخچال ها از اهمیت ویژه ای برخوردار ... ادامه مطلب
Placeholder

گیج یا مانومتر

گیج یا مانومتر چیست؟ چه وظیفه ای در سیستم برودت دارد؟ (برای دریافت پاسخ این سوالات مقاله زیر را مطالعه ... ادامه مطلب
Placeholder

چک ولو

چک ولو در سیستم های تاسیساتی به سیال اجازه عبور در یک سمت می دهد و در مسیر برعکس حرکت ... ادامه مطلب